BERGVÄRME

Bergvärme

i BRF Skarpövägen

Bergvärme för bästa besparing på värmen

För miljön.


En riktigt god affär

För fastighetsägaren i Ert fall Brf Skarpövägen är värmepumpen och bergvärme en god affär, av flera skäl. Driftsnettot blir positivt direkt från första dagen. Den energisnåla tekniken är snäll mot planeten vi bor på. Ju fler som väljer energieffektiva alternativ, desto bättre för vår jord och vår lokala närmiljö. ÖVer 40 % av alla utsläpp kommer från stora fastigheter.

En bekymmersfri drift är också en viktig anledning till att allt fler köper värmepump och tar bort helt fjärrvärmen. Många uppskattar en anläggning som kräver minimal tillsyn. Tillsammans med våra partners och egen personal har vi ett skapat ett service- och supportprogram som vi är mycket stolta över, och som gör att ni som fastighetsägare kan känna dig trygg och säker. Dag efter dag, år efter år. Eftersom värme och energi är en av de största utgifterna för varje  fastighetsägare är det mycket viktigt att få ner denna kostnad snabbt. Då ökar ert kassaflöde och även fastighetsvärde som gör det möjligt att låna mer pengar av banker.Fördelar

Ett effektivt och stabilt system som tillverkar värme och varmvatten.


Möjlighet att kunna bygga ut med solfångare i framtiden.


Möjlighet att kunna bygga ut med solceller i framtiden.


För 1 köpt kWh, får man ut 3-4kWh värme i systemet.


Borrhålen håller minst 100 år.


Vid ny utrustning kost ca ¼ av tidigare investering.Borrning av energibrunnar

Borrare är nu klara med alla energibrunnar hela 35 st och dessa grävs nu in för att vi ska kunna återställa marken nästan som den var tidigare. Tack för er förståelse med att det låtit och bullrat, det är för enmycket god sak....

Öppettider:


Installatörer:

Mån - fredag07.00 - 18.00


ENEX AB

Projektledare

Erik Nigell

Telnr växel: 08-588 013 20

Mobil: 0762-877781

Öppettider projektör:


07.00 - 18.00

Copyright. All Rights Reserved By ENEX AB